Yritysten ja yhteisöjen kannattaa siirtyä käyttämään digitaalisia alustoja. Kehitys on nähtävissä koko yhteiskunnan tasolla. Ilmiötä kutsutaan digitaaliseksi disruptioksi (”häiriö”).

 

 • Digitaaliset toimintatavat korvaavat perinteiset vastaavat kiihtyvällä vauhdilla ja mahdollistavat uusien toimijoiden tulon markkinoille.
 • Digitaaliset alustat mahdollistavat liiketoimintamallin, jossa alustan toimijat tuottavat yhdessä enemmän lisäarvoa verrattuna yksittäiseen toimijaan.
 •  Alustat lyhentävät perinteistä arvoketjua ja tuovat perinteisille aloille häiriöitä.
 • Kehitystä ei voi muuttaa, ja sopeutuminen siihen edellyttää uuden oppimista ja sopeutumista tilanteeseen.

Digitaalisella alustalla savutetaan kilpailuetuja

Digitaaliset alustat tuovat yrityksille valtavan mahdollisuuden liiketoimintansa kehittämiseen. Alla on kuvattu muutama haaste perinteisessä liiketoiminnassa ja digitaalisen alustan tuomia etuja.

Prosessit ovat tehottomia

Perinteinen malli
Arvoketjut eivät ole tehokkaita ja aiheuttavat hukkaa prosesseissa. Prosessit ovat usein mutkikkaita ja niissä on paljon eri vaiheita, joita on usein vaikea ymmärtää tai sisäistää.

Digitaalinen alusta
Digitaalinen alusta lyhentää arvoketjua, ja sen vuoksi yksinkertaistaa liiketoimintaprosesseja. Toimijat voivat olla suoraan yhteydessä ilman kustannuksia aiheuttavia väliportaita.

Rutiinityöt syövät tehokkuutta

Perinteinen malli
Aikaa kuluu liikaa sähköposti- ja puhelinrumbaan, ja asiantuntijatyölle jää liian vähän aikaa asiakastyöhön.

Digitaalinen alusta
Vähentää ja helpottaa rutiinitöitä lyhentämällä prosessia ja automatisoimalla rutiinitöitä. Asiantuntijatyölle jää enemmän aikaa arvoa tuottavaan työhön.

Liiketoiminta ei ole läpinäkyvää

Perinteinen malli
Koska tieto on hajallaan ja prosessit ovat usein monimutkaisia, kokonaisuus ei ole läpinäkyvä osapuolille. Pahimmillaan toiminnan läpinäkymättömyys ja  monimutkaisuus aiheuttavat väärinkäytöksiä.

Digitaalinen alusta
Liiketoiminta on läpinäkyvää kaikille osapuolille. Osapuolilla on sama tieto saatavilla. Läpinäkyvyys lisää luottamusta eri osapuolien välillä.

Liiketoiminta ei skaalaudu

Perinteinen malli
Uusien käyttötapausten ja tarpeiden tuominen on hankalaa ja hidasta.

Digitaalinen alusta
Digitaalinen alusta skaalautuu uusien käyttötapausten ja tarpeiden mukaisesti.

Tiedot eivät ole saatavilla

Perinteinen malli
Tietoja on vaikea löytää sähköposteista tai kansioista. Tietojen etsimiseen kuluu liikaa aikaa. Tiedot eivät ole kokonaisuudessaan saatavilla kriittisellä hetkellä. Tämä aiheuttaa erilaista sähläystä ja pahimmillaan taloudellisia menetyksiä.

Digitaalinen alusta
Tiedot ovat saatavilla ja käytettävissä silloin, kun niitä tarvitaan liiketoiminnan käyttöön. Lisäksi tiedot ovat yhdessä paikassa. Asiantuntijat voivat käyttää säästyneen ajan paremmin.

Datan ja resurssien jakaminen on hakalaa

Perinteinen malli
Tiedot ovat hajallaan ja resurssien jakaminen on hankalaa ja hidasta. Lisäksi resurssien jakaminen aihettaa lisätyötä ja resurssien huomattavaa koordinointia.

Digitaalinen alusta
Digitaalisella alustalla eri osapuolet luovat, tarjoavat ja ylläpitävät toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita. Dataa ja resursseja jaetaan joustavasti. Lisäksi osapuolien yhteistyö mahdollistaa uudet innovaatiot.

Datan analysointi on työlästä

Perinteinen malli
Tietojen kerääminen on hidasta, ja tietojen yhdistäminen vielä hankalampaa, koska tieto on hajaantunut eri järjestelmiin.

Digitaalinen alusta
Digitaalisella alustalla data talentuu keskitetysti ja se on helposti käytettävissä. Lisäksi digitaalinen alusta mahdollistaa erilaiset datan analyysityökalut.

Yritysten ja yhteisöjen kannattaa siirtyä käyttämään digitaalisia alustoja

Digitaaliset alustat vähentävät rutiinitöitä, ja aikaa jää enemmän asiakkaille ja toiminnan kehittämiselle. Parempi asiakaspalvelu lisää asiakastyytyväisyyttä. Samalla yritys tehostaa toimintaansa ja säästää kustannuksissa.

Digitaalinen alusta mahdollistaa mm. seuraavat asiat:

 • Liiketoiminta on läpinäkyvää eri osapuolien kesken.
 • Läpinäkyvyys lisää luottamusta eri toimijoiden kesken.
 • Alustan käyttö tuo ketteryyttä ja nopeutta liiketoimintaan.
 • Tietoturvalliset integraatiot kolmansien osapuolien kanssa.
 • Tietojen joustava jakaminen alustan välityksellä.
 • Alustan kustannustehokas käyttö.
 • Alusta skaalautuu helposti tarpeiden ja käyttötapausten mukaisesti.
 • Tieto on alustalla ajan tasalla.
 • Osapuolilla on sama tieto helposti saatavilla.
 • Alusta mahdollistaa uudet innovaatiot, kun dataa ja resursseja jaetaan eri osapuolien kesken.

ProHabitorilla yritys voi toimia toimittajan ja tilaajan rooleissa yhdellä tunnuksella

Toimittajana – vastaanota tarjouspyyntöjä ja lähetä tarjouksia

 • Hanki uusia asiakkaita ilman suuria ponnisteluita.
 • Vastaanota tarjouspyyntöjä toisilta yrityksiltä ja taloyhtiöiltä.
 • Viestittele palvelussa tilaajan kanssa.
 • Lähetä tarjouksia tilaajille.
 • Allekirjoita sopimuksen digitaalisesti.

Rekisteröitymällä varmistat näkyvyyden ProHabitorin yrityshaussa.

Tilaajana – kilpailuta yrityksen urakka ja alihankinta.

 • Lähetä tarjouspyyntöjä suoraan toisille yritykselle.
 • Viestittele palvelussa toimittajan kanssa.
 • Vertailu vastaanotettuja tarjouksia.
 • Allekirjoita sopimuksen digitaalisesti.

Koko tarjousprosessi katkeamattomassa digitaalisessa ketjussa.

Vain rekisteröitymällä varmistat hyödyt taloyhtiölle.

Haluatko kuulla lisää? Varaa demo kalenteristani. https://meetings.hubspot.com/juhani-hodju/
 
Palveluun voit rekisteröityä osoitteessa: https://prohabitor.web.app/rekisteroidy/.
 
Yksi ja ainoa: https://prohabitor.fi/

Blogin kirjoittaja

 

Juhani Hodju on ProHabitorin (Prohod Consulting Oy) perustaja ja yrittäjä. Juhani on pitkän linjan ATK-ammattilainen, projektipäällikkö, kauppatieteiden maisteri ja EMBA Aallosta. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. innovatiiviset digitaaliset palvelut, mökkeily ja moottoripyörällä kruisailu.