Vuoden 2023 megatrendit kannattaa huomioida yritysten toimintasuunnitelmissa. Megatrendit ovat pitkän aikavälin rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat laajemmin väestön ja yritysten toimintaan ja käyttäytymiseen. Megatrendit ohjaavat koko maailmaa tiettyyn suuntaan, ja parhaimmillaan ennakoivat tulevaa kehitystä.

Megatrendit vaikuttavat meidän kaikkien elämään jo tänään. Edistynyt teknologia, osaajien puute, terveyshaasteet ja vastuullisuus ovat esimerkkejä megatrendeistä.

Talous

 • Seuraavat vuodet ovat vaimean talouskasvun aikaa. Vaimeaan talouskasvuun vaikuttavat mm. Ukrainassa käytävä sota, inflaatio, toimitusketjujen ongelmat ja energiakriisi. Yritykset parantavat kestävyyttään ja panostavat toimiviin toimitusketjuihin.

Teknologia

 • Rutiinitöitä automatisoidaan mm. digitaalisten alustojen, tekoälyn (AI), esineiden internetin (IoT) ja lisätyn todellisuuden (VR/AR) avulla. Supernopeat verkot (kuten 5G) mahdollistavat uudet innovatiiviset sovellukset. Pärjätäkseen kilpailussa yritykset ottavat uusia teknologioita käyttöön luodakseen älykkään yrityksen, jossa rutiinityöt on automatisoitu. Lisäksi digitaaliset toimintatavat korvaavat perinteiset kiihtyvällä vauhdilla ja mahdollistavat uusien toimijoiden tulon markkinoille. Samalla digitaaliset innovaatiot lyhentävät arvoketjuja ja mahdollistavat tehokkaamman toimintatavan yrityksille.

Energia

 • Uusiutuvan energian kasvuvauhti kiihtyy. Lisäksi energian varastoinnin markkina kasvaa, ja samalla käytetään hajautettuja energialähteitä. Yritysten täytyy myös kiinnittää erityistä huomiota energian lähteisiin, riittävyyteen ja hintaan.

Asiakaskokemus

 • Asiakkaat haluavat hyvän asiakaskokemuksen palveluiden ja tuotteiden valinta- ja ostoprosesseissa. Teknologia mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen suositusmoottoreiden, lisätyn todellisuuden ja  3D-/VR-ympäristöjen avulla. Yritykset panostavat myös henkilöihin, joiden tehtävänä on kehittää asiaskaskokemusta.

Kilpailu osaajista

 • Kilpailu osaajista tiukkenee edelleen. Työtekijät arvioivat oman työnsä vaikutuksia mm. ympäristöön ja ilmastoon. Yrityksen arvot, joustavuus, hyvä työympäristö ja hybridityö ovat ihmisille yhä tärkeämpiä tekijöitä työpaikan valinnassa. Yritykset panostavat hyvään työympäristöön ja yrityskulttuuriin. Yritykset tarjoavat työtekijöille uramahdollisuuksia, jatkuvaa oppimista ja mahdollisuutta kasvaa työtehtävissä.

Osaamisvaje

 • Yritykset puuttuvat valtavaan osaamisvajeeseen, joka syntyy uusien teknologioiden käyttöönotosta. Osaamisvaje liittyy mm. automaatioon, tekoälyyn ja datan analysointiin. Yritykset kehittävät ajoissa osaamista vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Henkilöstön kehittäminen on yksi toiminnan kulmakivistä.

Väestörakenteen muutos

 • Samanaikaisesti on käynnissä väestörakenteen muutos, kun sotien jälkeen syntyneet ikäluokat jäävät eläkkeelle. Tämä tarkoittaa omalta osaltaan työikäisen väestön määrän vähentymistä, joka lisää yrityksissä ulkomaisen työvoiman tarvetta.

Terveyshaasteet

 • Terveyteen liittyvät asiat ovat yhä korkeammalla prioriteetillä. Pandemia ja väestön ikääntymisestä johtuvat krooniset sairaudet lisääntyvät. Antibiotiit eivät enää tehoa kaikkiin taudinaiheuttajiin, joka lisää osaltaan terveyteen liittyviä riskejä. Terveysvaatimuksiin liittyy myös voimakas hoiva- ja terveyspalveluiden kysyntä ja niiden rahoitus. Yritykset kiinnittävät yhä enenevässä määrin huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja tarjoavat parempia mahdollisuuksia terveyden ylläpitoon.

Vastuullisuus

 • Kestävän kehityksen, ilmaston suojelun, luonnon monimuotoisuuden ja yritysten vastuullisuuden merkistys korostuvat entistä voimakkaammin. Kuluttajat ja sijoittajat suosivat yrityksiä, jotka hoitavat ympäristö- ja sosiaaliset asiat vastuullisesti.  Yritykset ottavat vastuullisuuteen liittyvät asiat strategiansa painopisteeksi.

Vähennä rutiinitöitä ja tehosta toimintaasi ProHabitorilla

Vuoden 2023 megatrendit

Vuoden 2023 megatrendit

 • Toimittajana hankit uusia asiakkaita kustannustehokkaasti
 • Tilaajana kilpailutat tekijät helposti ja nopeasti

ProHabitorilla hoidat kilpailutuksen katkeamattomassa digitaalisessa ketjussa.  Vain rekisteröitymällä varmistat palvelun kaikki hyödyt.

Haluatko kuulla lisää? Varaa demo kalenteristani. https://meetings.hubspot.com/juhani-hodju/
 
Palveluun voit rekisteröityä osoitteessa: https://prohabitor.web.app/rekisteroidy/.
 
Yksi ja ainoa: https://prohabitor.fi/
 

Blogin kirjoittaja

 

Juhani Hodju on ProHabitorin (Prohod Consulting Oy) perustaja ja yrittäjä. Juhani on pitkän linjan ATK-ammattilainen, projektipäällikkö, kauppatieteiden maisteri ja EMBA Aallosta. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. innovatiiviset digitaaliset palvelut, mökkeily ja moottoripyörällä kruisailu.