Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa palvelun käyttöön liittyen. Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi, niin laita sähköpostia meille osoitteeseen info@prohabitor.fi.

Mikä on ProHabitor?

ProHabitor on digitaalinen alusta, jolla suunnittelet kiinteistön huollot, korjaukset ja uusimiset. Alustalla luot kunnossapitosuunnitelman (PTS) kiinteistön rakenneosien pohjalta. Alustalla voit myös kilpailuttaa remontin tai palvelun.

Miksi ProHabitor on kehitetty?

ProHabitor kehitettiin taloyhtiöiden kohtaamien haasteiden pohjalta. Erityisesti suurissa projekteissa, kuten linjasaneeraushankkeissa, ilmeni ongelmia nykyisissä toimintatavoissa. Sähköpostitse hoidettu tarjousprosessi oli tehoton ja läpinäkymätön taloyhtiön näkökulmasta. Päätöksiä jouduttiin usein tekemään liian nopealla aikataululla, koska aikaa ei ollut riittävästi tarjousten ja yritysten perusteelliseen perehtymiseen, ja tiedot olivat hajallaan eri sähköposteissa. 

Kenelle ProHabitor on suunnattu?

ProHabitor on suunniteltu ensisijaisesti taloyhtiöpäättäjille (isännöitsijät, taloyhtiöiden hallitus), mutta suunnittelussa on otettu tarkasti huomioon myös yritysten tarpeet. Tavoitteena on luoda ratkaisu, joka on aidosti tehokas ja tarpeita vastaava palvelu kaikille osapuolille. 

Miksi ottaa ProHabitor käyttöön?

Kokonaisvaltainen hallinta: ProHabitor tarjoaa kattavan näkymän taloyhtiön kunnossapitotarpeisiin ja kiinteistön elinkaareen liittyviin tietoihin. Tämä mahdollistaa paremman suunnittelun ja hallinnan. 

Tehokkuus: Alustan avulla taloyhtiön edustajat ja isännöitsijät voivat tarkastella yhtiön tilannetta, kilpailuttaa urakat, tehdä suunnitelmia ja luoda korjaustarveselvityksiä helposti ja tehokkaasti. 

Läpinäkyvyys ja kommunikointi: ProHabitorin digitaalinen ketju tekee prosessista läpinäkyvän ja helpottaa kommunikointia eri osapuolten välillä. Tämä parantaa yhteistyötä ja vähentää väärinkäsityksiä. 

Tietojen säilyminen: Kaikki taloyhtiön tiedot säilyvät alustalla, mikä on erityisen hyödyllistä isännöintitoimiston vaihtuessa. Näin tiedot pysyvät ajan tasalla ja helposti saatavilla. 

Projektinhallinta: ProHabitor tarjoaa tehokkaan työkalun projektien viemiseen suunnitelmasta toteutukseen, mukaan lukien urakoiden, remonttien, palveluiden ja alihankintojen kilpailuttaminen, tarjouspyyntöjen lähettäminen, palveluntarjoajien kanssa kommunikointi, tarjousten hyväksyminen ja sopimusten sähköinen allekirjoittaminen. 

HTJ2-vaatimusten täyttäminen: ProHabitor integroituu huoneistotietojärjestelmään (HTJ2) ja automatisoi ilmoitusprosessin, mikä helpottaa taloyhtiöiden lainmukaista raportointia kunnossapito- ja muutostöistä kesästä 2026 alkaen. 

Parannettu prosessien sujuvuus: ProHabitor auttaa taloyhtiöitä täyttämään digitaalisen raportoinnin vaatimukset ja parantaa prosessien sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Kaiken kaikkiaan ProHabitor tarjoaa monipuolisen, tehokkaan ja käyttäjäystävällisen ratkaisun taloyhtiöiden kunnossapidon ja projektinhallinnan tarpeisiin. 

Miten voin liittyä ProHabitorin asiakkaaksi?

Voit liittyä ProHabitorin asiakkaaksi rekisteröitymällä palveluun osoitteessa https://prohabitor.web.app/rekisteroidy Rekisteröitymisen jälkeen saat pääsyn ProHabitorin palveluihin. 

Mitä palvelun käyttö maksaa?

ProHabitorin voimassa olevan hinnoittelun löydät sivulta https://prohabitor.fi/hinnat/ 

Miten saan yhteyden asiakaspalveluun?

Helpoiten tavoitat ProHabitorin asiantuntijat laittamalla postia osoitteeseen info@jhps.fi 

Mistä löydän ajankohtaisia uutisia ja tietoa ProHabitorista?

Ajankohtaiset uutiset ja tiedot palveluistamme löydät verkkosivujemme artikkeliosioista sekä sosiaalisen median kanaviltamme. Seuraa meitä Facebookissa ja LinkedInissä saadaksesi viimeisimmät päivitykset. 

Mikä on PTS-suunnitelma?

PTS, eli pitkän tähtäimen suunnitelma, on strateginen dokumentti kiinteistön kunnossapidon ja korjausten hallintaan, joka kattaa yleensä seuraavat 5–10 vuotta. Sen tavoitteena on ennakoida tulevia kunnossapito- ja korjaustarpeita, jotta vältetään yllättävät ja kalliit korjaukset. Tämä mahdollistaa kustannusten jakamisen tasaisesti usealle vuodelle, mikä helpottaa taloyhtiön budjetointia ja taloudellista suunnittelua. Säännöllinen kunnossapito ja oikea-aikaiset korjaukset auttavat säilyttämään ja jopa parantamaan kiinteistön arvoa, mikä lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Suomessa taloyhtiöillä on lakisääteinen velvollisuus laatia PTS, joka tulee päivittää ja esittää yhtiökokouksessa vuosittain. 

PTS sisältää arvioita tulevista korjaustarpeista ja kunnossapitotoimista, aikataulun suunnitelluille toimenpiteille, arvioita kustannuksista ja rahoitustarpeista sekä priorisointeja kiireellisyyden ja tärkeyden perusteella. ProHabitorin kaltaiset digitaaliset alustat voivat merkittävästi helpottaa PTS-suunnitelman laatimista ja hallintaa tarjoamalla ajantasaisen näkymän kiinteistön kunnossapitotarpeisiin sekä mahdollistamalla suunnitelmien ja raporttien helpon luomisen ja päivittämisen. 

Korvaako ProHabitor PTS-suunnitelman?

ProHabitoriin luotava PTS-suunnitelma korvaa esim. Excelissä ylläpidettävän suunnitelman. PTS-suunnitelman ylläpito ja päivittäminen on helppoa ProHabitorissa. 

Miten tietoja syötetään ProHabitoriin?

Tietojen syöttäminen ProHabitoriin on helppoa. Suunnittelun lähtökohtana on pidetty järjestelmän helppokäyttöisyyttä, ja sen vuoksi järjestelmässä on panostettu erityisesti helppokäyttöisyyteen. Asiakas voi myös pyytää ProHabitorilta maksullista tukea tietojen viemiseen ProHabitoriin. 

Ota yhteyttä ProHabitoriin, mikäli haluat asiantuntija-apua kunnossatarveselvityksen tekemiseen, ja sen perusteella tietojen päivittämiseen ProHabitoriin. 

Kuinka pitkään tiedot säilyvät järjestelmässä?

Tiedot säilyvät järjestelmässä niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. ProHabitorilta voi pyytää apua tiedon siirtoon asiakkuuden loppuessa. Tiedot poistetaan viimeistään puolen vuoden kuluessa sopimuksen päättymisestä tai aikaisemmin asiakkaan niin halutessa.