Taloyhtiöt saavuttavat useita hyötyjä yhdessä toteutetuissa remonteissa.

Taloyhtiöiden yhteistä remonttia kutsutaan ryhmäkorjaushankkeeksi. Ryhmäkorjaushanke on useamman taloyhtiön liittymä, joka tavoittelevat parempaa laatua ja kustannustehokkuutta korjaushankkeissa.

Ryhmäkorjaushankkeita tehdään tyypillisesti isoissa hankkeissa, joita ovat mm. linjasaneeraus ja julkisivuremontit. Ryhmäkorjaushanketta voi hyvin käyttää myös pienemmissä remonteissa ja palveluiden kilpailuttamisessa. Esimerkkinä on alueellinen vartiointi, jossa taloyhtiöt jakavat alueellisen vartioinnin kustannukset.

Ryhmäkorjaushankkeella tavoitellaan tehokkuutta, laatua ja läpimenoaikojen lyhentymistä. Ryhmäkorjaushanke onnistuu, kun eri taloyhtiöillä on yhteinen agenda ja halu onnistua hankkeessa.

Kustannustehokkuus syntyy isommasta hankekoosta. Myös laatu paranee, kun samat vaiheet toistuvat eri taloyhtiöissä. Tekijät oppivat työsuoritusten toistosta, ja virheiden suhteellinen määrä vähenee. Muuten ryhmäkorjaushanke ei juurikaan poikkea yhdelle taloyhtiölle tehtävästä remontista. Remonttiin liittyvät vaiheet ovat samat jokaisessa taloyhtiössä.

Yhteisessä remontissa menestyminen edellyttää seuraavia asioita:

 • Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijät ymmärtävät ja sisäistävät ryhmäkorjaushankkeen luonteen
 • Hankejohto on sisäistänyt ryhmäkorjaushankeen luonteen ja sillä saavutettavat hyödyt
 • Kilpailutuksen eri vaiheissa huomioidaan ryhmäkorjaushanke ja kaikki vaiheet kilpailutetaan ryhmäkorjaushankkeena
 • Taloyhtiöiden hallitusten yhteistyö toimii, ja hallituksilla on kyky sopia yhteisistä tavoitteista.
 • Taloyhtiön hallituksen täytyy valmistautua yhteisiin päätöksiin mm. tekijöiden valinnassa. Ison kuvan täytyy olla selvä kaikille osapuolille. Hyödyt tulevat hankkeen eri vaiheissa, ja kokonaisuus muodostuu matkan aikana saavutettujen hyötyjen summana.

Muita edellytyksiä yhteiselle remontille

 • Taloyhtiöt tekevät päätökset samanaikaisesti
 • Iso hankekoko hyödynnetään urakoitsijan valinnassa
 • Tarjoukset pyydetään ryhmäkorjaushankkeen kaikissa vaiheissa

Hyödyt tiivistettynä

 • Taloyhtiöiden asema on vahvempi verrattuna yksittäisen taloyhtiön tilaamaan remonttiin
 • Taloudelliset säästöt tulevat remontin eri vaiheissa ison hankekoon myötä
 • Synergiahyödyt yhdessä tekemisen voimasta
 • Parempi laatu syntyy toistettavien työvaiheiden myötä

Hälytysmerkkejä yhteisissä remonteissa

 • Osapuolet eivät ymmärrä ryhmäkorjaushankkeen tavoitteita ja hyötyjä
 • Osapuolet eivät tue ryhmäkorjaushanketta jostain syystä
 • Osapuolilla ei ole osaamista ja/tai oikeaa asennetta yhteistä remonttia kohtaan
 • Osapuolet ajavat omia etujaan kokonaisuuden kustannuksella
 • Taloyhtiöiden hallitukset ovat erimielisiä hankkeen tavoitteista

ProHabitor auttaa säästöjen saavuttamisessa

 • Tunnistat palvelun avulla lähitaloyhtiöt. Palvelun haku näyttää lähitaloyhtiöt yrityshaun yhteydessä
 • Kilpailutat tekijät remontin eri vaiheissa ja samalla varmistat, että et maksa ylihintaa remontista
 • Saavutat säästöä remontin kokonaiskustannuksissa
 • Kilpailuttamalla varmistat laadukkaan asiantuntijuuden remontin läpivientiin

Näin yksinkertaisesti kaikki toimii.

Rekisteröidy palveluun
Katso ohjeet ohjesivulta
Katso ohjevideo rekisteröitymisestä palveluun.

Hae tekijä 40000 yrityksen joukosta
Katso ohjeet ohjesivulta
Katso ohjevideo haun toiminnasta.

Tee tarjouspyyntö valmiilla pohjalla
Katso ohjeet ohjesivulta
Katso ohjevideo tarjouspyynnön luonnista.

Näe saapuneet tarjoukset ja vertaa niitä yhdessä paikassa
Katso ohjeet ohjesivulta
Katso ohjevideo tarjouksen hyväksymisestä.

Solmi sopimus sujuvasti
Katso ohjeet ohjesivulta
Katso ohjevideo sopimuksen allekirjoituksesta.

Rekisteröidy pankkitunnuksilla

Blogin kirjoittaja

 

Juhani Hodju on ProHabitorin (Prohod Consulting Oy) perustaja ja yrittäjä. Juhani on pitkän linjan ATK-ammattilainen, projektipäällikkö, kauppatieteiden maisteri ja EMBA Aallosta. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. innovatiiviset digitaaliset palvelut, mökkeily ja moottoripyörällä kruisailu.