Oletko miettinyt kuinka paljon taloyhtiön korjaushankkeissa kilpailutetaan eri asiantuntijoita? Alla on kuvattu yhden taloyhtiön ryhmä- tai korjaushankkeen suunnittelun ja toteutuksen mahdollinen eteneminen. Palvelun tarjoajia kilpailutetaan ja valitaan monessa eri vaiheessa. Esimerkki voisi koskea esimerkiksi putkiremonttia.

Hankkeen perustaminen

Hankkeen perustamisen yhteydessä keskitytään korjattavaan kokonaisuuteen. Samalla arvioidaan muiden parannuksien tarpeellisuus. Esim. voidaanko energiatehokkuutta parantaa korjauksen yhteydessä.

Jotta hanketta voidaan johtaa ammattimaisesti, tässä vaiheessa kilpailutetaan hankkeen johto, jolla on riittävät taidot hankkeen johtamiseen ja tekniseen valmisteluun. Taloyhtiön yhtiökokous päättää suunnitteluvaiheen käynnistämisestä.

Lähtötietojen kerääminen

Hankkeen alussa tehdään mm. erilaisia tutkimuksia tiloihin ja materiaaleihin liittyen. Yksi tavallisimmista on haitta-aineiden kartoitus, esim. tehdään asbestianalyysi ja -kartoitus. Purettavien materiaalien asbestipitoisuus täytyy kartoittaa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa.

Lisäksi kartoitetaan mm. tiloja, rakennuksen piirustuksien saatavuutta ja tehdään osakaskysely. Kartoituksen ja testien tekijät kilpailutetaan ennen vaiheen aloittamista. Taloyhtiön hallitus valitsee tekijät.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitteluvaiheessa päätetään urakkatyyppi, korjausvaihtoehdot ja korjaustapa. Samalla laaditaan ensimmäinen kustannusarvio ja suunnitellaan yleisaikataulu hankkeelle. Alustavan hankesuunnitteluun tarvitaan suunnittelija, joka valitaan myös kilpailutuksen perusteella.

Varsinaiseen hankesuunnitelman tekemiseen tarvitaan myös ammattilaisia. Tässä vaiheessa voidaan kilpailuttaa tekijät, jotka vievät suunnitelmat haluttuun laatu- ja laajuustasoon.

Tekijä urakalle

Taloyhtiön hallitus valitsee kilpailutuksen perusteella urakoitsijan. Hallitus esittää yhtiökokoukselle toteutuksen aloittamista ja pyytää valtuutusta suorittaa hanke esitetyn budjetin mukaisesti.

Työmaavalvonta

Urakan valvonta kilpailutetaan samalla, kun urakoitsija valitaan. Korjauksen valvontaan tarvitaan asiantuntija, joka seuraa ja valvoo korjaustöiden etenemistä ja tekee työmaalle valvontakäyntejä. Valvoja tarkistaa suunnitelmat, ja valvoo niiden toteutusta. Samalla valvoja toimii tilaaja puolesta kohteen laadunvalvojan ja ehdustajana mm. virhetilanteissa. 

Puutteiden ja virheiden korjaaminen

Korjauksen jälkeiseen onnistumisen arviointiin saatetaan tarvita asiantuntijoita varmistamaan lopputuloksen laatu ja puutteiden ja virheiden laajuus. Vastaanotto- ja jälkitarkastuksessa pyritään havaitsemaan jäljelle jääneet virheet ja puutteet, jonka jälkeen ne korjataan.

ProHabitor Digitaalinen Yhteistyöalusta auttaa kilpailutuksessa

Kuten esimerkistä havaitsemme, korjaushanke sisältää runsaasti kilpailutuksia ja valintoja. ProHabitorin avulla kilpailutat hankkeen tekijät helposti, nopeasti ja turvallisesti. Samalla säästät aikaa ja rahaa. 

Lopuksi

Kirjoittaja on projektinjohdon ammattilainen, ei rakennusalan ammattilainen. Kirjoitus perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin mm. linjasaneerauksesta ja muista isommista korjaushankkeista taloyhtiön edustajana.

Blogin kirjoittaja

 

Juhani Hodju on ProHabitorin (Prohod Consulting Oy) perustaja ja yrittäjä. Juhani on pitkän linjan ATK-ammattilainen, projektipäällikkö, kauppatieteiden maisteri ja EMBA Aallosta. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. innovatiiviset digitaaliset palvelut, mökkeily ja moottoripyörällä kruisailu.