Taloyhtiön korjaushanke on toteutettava niin, että siitä ei koidu haittaa tai vahinkoa taloyhtiölle ja osakkeiden omistajille. Käytännössä remontin sopimisen, suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan on edistettävä taloyhtiön etua. 

Taloyhtiön johdon rooli on keskeinen taloyhtiön ja osakkeenomistajien edun varmistajina.  Taloyhtiön johtoon kuuluvat taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä, joka on taloyhtiön hallituksen valitsema taloyhtiön toimitusjohtaja. Taloyhtiön johdon hyvä näkemys urakan eri vaiheista auttaa huomattavasti saavuttamaan urakalle asetetut tavoitteet.

Taloyhtiön johdon on oltava lojaali taloyhtiölle ja tarjottava riittävät ja oikeat tiedot yhtiökokoukselle remonttiin liittyvien päätöksien tueksi. Lojaalisuus tarkoittaa tässä yhteydessä myös sitä, että taloyhtiön johto ei edistä minkään ryhmän tai kolmansien osapuolisen etuja.

Remontin aluksi taloyhtiön johdon tärkeimpiä päätöksiä on päättää kuka johtaa korjaushanketta. Pienemmissä hankkeissa isännöitsijä tai jossain tapauksissa joku hallituksen jäsenistä voi vetää hanketta. Kannattaa kuitenkin käyttää ammattilaista vähänkin isommissa urakoissa, koska silloin urakalla on huomattavasti suurempi mahdollisuus onnistua. Lisäksi taloyhtiön johdon vastuun ja huolellisen toiminnan näkökulmasta on parempi palkata ammattilainen hankkeen johtoon. Sama koskee myös hankkeen suunnittelijaa ja valvojaa.

Kiinteistöliiton Korjaushanke haltuun -pikaoppaan mukaan taloyhtiön johdolla on seuraavia vastuita korjaushankkeissa:

Asunto-osakeyhtiö tilaajana eli rakennuttajana

 • määrittää mitä halutaan tehdä
 • organisoi hankkeen (eri osapuolten roolit, kuka tekee mitäkin)
 • vastaa suunnittelusta
 • valitsee hankkeelle pätevän projektinjohtajan, suunnittelijan, urakoitsijan ja valvojan kilpailutuksen kautta
 • nimeää hankkeeseen sen vaativuutta vastaavan pätevän turvallisuuskoordinaattorin
 • huolehtii tilaavavastuulain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä
 • vastaa esimerkiksi suunnittelijalle antamistaan tiedoista ja tarvittavien viranomaislupien hakemisesta (ks. tarkemmin jäljempänä tilaajan velvollisuudet korjaushankkeessa)
 • taloyhtiön johdon (hallitus, isännöitsijä) tehtävänä on valvoa sopimusosapuolten (projektinjohtaja, suunnittelija, valvoja) toimintaa ja huolehtia tarvittavien päätösten tekemisestä yhtiössä sekä järjestää hankkeenaikainen tiedottaminen

Linkki pikaoppaaseen: https://docplayer.fi/2422959-Korjaushanke-haltuun-hallituksen-pikaopas.html

ProHabitor auttaa säästöjen saavuttamisessa

 • Kilpailutat tekijät remontin eri vaiheissa ja samalla varmistat, että et maksa ylihintaa remontista
 • Saavutat säästöä remontin kokonaiskustannuksissa
 • Kilpailuttamalla varmistat laadukkaan asiantuntijuuden remontin läpivientiin

Näin yksinkertaisesti kaikki toimii.

Rekisteröidy palveluun
Katso ohjeet ohjesivulta
Katso ohjevideo rekisteröitymisestä palveluun.

Hae tekijä 40000 yrityksen joukosta
Katso ohjeet ohjesivulta
Katso ohjevideo haun toiminnasta.

Tee tarjouspyyntö valmiilla pohjalla
Katso ohjeet ohjesivulta
Katso ohjevideo tarjouspyynnön luonnista.

Näe saapuneet tarjoukset ja vertaa niitä yhdessä paikassa
Katso ohjeet ohjesivulta
Katso ohjevideo tarjouksen hyväksymisestä.

Solmi sopimus sujuvasti
Katso ohjeet ohjesivulta
Katso ohjevideo sopimuksen allekirjoituksesta.

Rekisteröidy pankkitunnuksilla

Blogin kirjoittaja

 

Juhani Hodju on ProHabitorin (Prohod Consulting Oy) perustaja ja yrittäjä. Juhani on pitkän linjan ATK-ammattilainen, projektipäällikkö, kauppatieteiden maisteri ja EMBA Aallosta. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. innovatiiviset digitaaliset palvelut, mökkeily ja moottoripyörällä kruisailu.