ProHabitorin isä Juhani Hodju kertoo ProHabitorin taustoista. Juhanilla on pitkä kokemus taloyhtiöiden hallitusten jäsenenä ja puheenjohtajana. Juhani on lisäksi hanke- ja projektijohtamisen ammattilainen ja on toiminut vetäjänä lukuisissa hankkeissa eri osa-alueilla.

Vuosien kokemuksen aikana taloyhtiöiden hallituksissa ja puheenjohtajan roolissa Juhani oli havainnut monia haasteita luotettavien tekijöiden löytämisessä erilaisiin hankkeisiin. Ongelma vaikutti toistuvan usein ja vaikutti koskevan laajasti taloyhtiöitä.

Käännekohtana linjasaneeraushanke

”Muistan erityisesti sen linjasaneeraushankkeen, jossa olin taloyhtiön edustajana. Se oli taloyhtiölle valtava hanke, jossa useita tekijöitä kilpailutettiin hankkeen eri vaiheissa”, Juhani kertoo. ”Sähköpostitse hoidettu tarjousprosessi ei ollut tehokas, eikä prosessi ollut täysin läpinäkyvä taloyhtiön näkökulmasta katsottuna. Usein jouduimme tekemään päätöksiä liian nopealla aikataululla, koska aikaa ei jäänyt riittävästi tarjouksiin ja yrityksiin perehtymiseen. Lisäksi asiat olivat hajallaan eri sähköposteissa.”

Tämä pitkä linjasaneeraushanke oli Juhanille käännekohta ja hän päätti, että jotain oli keksittävä. Hän halusi luoda ratkaisun, joka helpottaisi sekä taloyhtiöiden että palveluntuottajien elämää. Lisäksi alustan piti tarjota tarvittavat tiedot tekijöistä kilpailutuksen aloittamiseen. Kaikilla taloyhtiön edustajilla piti olla sama näkymä kilpailutukseen sen eri vaiheissa. Tästä alkoi ProHabitorin tarina.

Elettiin vuotta 2020 ja Juhani opiskeli Aalto yliopistossa Executive MBA-tutkintoa. Vaikka työtä oli paljon, osui tuotekehitysprojekti hyvään saumaan, kun muut työt hiljenivät koronapandemian vuoksi.

ProHabitor suunniteltiin ensisijaisesti taloyhtiöille, mutta kuitenkin sen kaikki sidosryhmät tarkasti huomioon ottaen. Pyrittiin siihen, että ratkaisu olisi aidosti kaikille osapuolille tehokas ja tarpeita vastaava palvelu.

Kustannustehokkuutta, luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä

”Olemme rakentaneet palvelun, jonka tarkoitus on ennen kaikkea auttaa taloyhtiöiden edustajia. Palvelu on helppokäyttöinen ja täysin läpinäkyvä rekisteröityneille taloyhtiön edustajille. Sen lisäksi työsuorituksen ja palveluiden tuottajat voivat ProHabitorin avulla saada uusia asiakkuuksia kustannustehokkaasti ja tarvittaessa kilpailuttaa oman alihankinnan. Voin hyvillä mielin sanoa, että olemme onnistuneet luomaan toimivan digitaalisen yhteistyöalustan”, Juhani kertoo.

Kuten kaikki digitaaliset palvelut, ei ProHabitorkaan ollut valmis syntyessään. Jatkuvan kehityksen ja palautteen avulla alustaa on kehitetty eteenpäin ja versio 2.0 julkaistiin alkuvuodesta.

”Tuote on entistä parempi version 2.0 julkaisun jälkeen. Alusta toimii erinomaisesti niin taloyhtiöille, isännöitsijöille kuin erilaisten palvelujen ja työsuoritusten toimittajille. Eri lähteistä kerätyllä tiedolla voimme vaikuttaa asumisen kustannuksiin, viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen. Alustamme hyödyntää edistynyttä teknologiaa, joka rakentuu käytännön tarpeiden ja kokeilujen pohjalta.” Juhani kuvailee.

Kehitys jatkuu

ProHabitoria kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

”Seuraavaksi tuomme versiossa 3.0 alustalle kiinteistön ja sen rakenneosien, korjaushistorian ja PTS-suunnitelman ylläpidon. Lisäksi mahdollistamme tarjouspyyntöjen näkymisen kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Panostamme myös eri osapuolien väliseen viestintään alustalla.” Juhani kertoo.