Saija Helin on aloittanut Prohod Consulting Oy:n myynti-ja markkinointipäällikkönä ja samalla hän ottaa vastuun ProHabitorin digitaalisen palvelun lanseerauksesta, myynnistä ja markkinoinnista.

Saija näkee ProHabitor Digitaalisen Yhteistyöalustan mahdollisuudet

“Näen ProHabitor-palvelulla merkittävän kansallisen ja kansainvälisen potentiaalin. Nimenomaan tämänhetkisessä vaikeassa kansallisessa ja kansainvälisessä tilanteesta investoimme voimakkaasti digitaalisiin palveluihin, sillä asiakkaiden tarve joustaville digitaalisille palvelulle vain kasvaa. Palvelulle on selkeä tarve erityisesti koska se on yksinkertainen, karsittu kaikesta turhasta ja helpottaa käyttäjien elämää sekä sillä on kyky joustaa asiakkaan toiveiden mukaan. Lisäksi palvelu tuottaa asiakkaille arvoa ajan ja kustannussäästöjen muodossa. Olen innolla kehittämässä palvelun myynti- ja markkinointikokonaisuutta pitkälle tulevaisuuteen”