Putoaako Nalle taivaalta syliin?

Kun aloitin taloyhtiön hallituksen jäsenenä ja myöhemmin puheenjohtajana noin 15 vuotta sitten, isännöitsijän työkaluna oli mappi. Mappi sisälsi ilmeisesti kaiken oleellisen tiedon ko. taloyhtiöstä.

Myöhemmin kun muutin toiseen taloyhtiöön, törmäsin taas mappia kantavaan isännöitsijään. Tällä kertaa mappi ei sisältynytkään kaikkea oleellista tietoa taloyhtiöstä, eikä tietoa ollut myöskään sähköisessä muodossa. Mm. korjaushistoria ja suunnitelma puuttuivat. Ensin vaihdettiin isännöitsijää, ja sen jälkeen tehtiin korjaussuunnitelma ja ongittiin korjaushistoria esiin eri lähteistä.

Nyt kun yritykseni on nyt tuomassa uutta sähköistä palvelua markkinoille, olen tiedostanut, että kaikki toimijat eivät välttämättä pidä siitä, että asiat tehdään läpinäkyväksi. Tämä lisää kilpailua, ja turvallinen mappi täytyy arkistoida. Toisaalta A4:lle kirjoitetut omat listat eivät välttämättä ole läpinäkyvyyttä ja puolueettomuutta vaativan asiakkaan parhaaksi.

Nalle ei yleensä putoa taivaalta syliin

Nallen saaminen taivaalta vaatii kovaa työtä.

Kirjotin toiseen blogiin vuonna 2015 seuraavia asioita, jotka mielestäni pitävät edelleen paikkansa sähköisten palveluiden (digitaalisen tietotekniikan palvelut) käyttöönotosta.

Hyvä johtaminen

Hyvä johtaminen/johtaja on tärkein yksittäinen tekijä, jolla yritys voi selviytyä globaaleilla markkinoilla ja ottaa palveluiden sähköistämisen tuomat mahdollisuudet käyttöön omassa organisaatiossaan.

Koko organisaatio mukaan

Muutos koskettaa koko organisaatiota, eikä tilaa ole osaoptimoinnille ja osastokohtaisten etujen tavoittelulle. Koska uudet toimintamallit koskettavat jokaista, muutos täytyy tehdä organisaatiorajat ylittävissä tiimeissä.

Organisaation täytyy sietää epäonnistumisia

Organisaation täytyy sietää epäonnistumisia, kokeiluja ja iterointia päästäkseen hyvää tulokseen. Suuret keksinnöt ovat usein syntyneet tuhansien kokeilujen jälkeen. Onnistunut lopputulos on usein vaivan arvoinen.

Uudet liiketoimintamallit ja arvoketjut

Palveluiden sähköistäminen muuttaa yritysten liiketoimintamalleja ja arvoketjuja. Toisaalta digitalisen tietotekniikan yleistyminen kaikissa palveluissa luo uusia tehokkaampia toimintatapoja, jotka integroituvat niin ihmisten kuin yritysten arkeen. Sähköistyminen yhdessä globalisaation kanssa lisää kilpailua. Kilpailija voi yhtä hyvin tulla toiselta puolelta maapalloa kuin samasta kaupungista.

Varmista yrityksen kasvu

Tutkimusten mukaan digitaalisuus takaa vähintään kaksinkertaisen kasvun analogisiin yrityksiin verrattuna. Luku on todennäköisesti huomattavasti korkeampi. Sen vuoksi yritysten kannattaa panostaa digiteknologian integrointiin jo tänään.