”Kaikesta pitäisi tehdä niin yksinkertaista kuin mahdollista, mutta ei yksinkertaisempaa”, Albert Einstein

Albert Einsteinin muotoilema lause KISS-menetelmästä (Keep it simple, Stupid!) kuvaa hyvin ProHabitorin suunnittelun periaatteita, joissa tavoitteena on ollut yksinkertainen käyttö asiakkaan näkökulmasta. Toisaalta kaikki tarvittava toiminnallisuus on sisällytetty palveluun. Haku toimii Googlemaisen yksinkertaisesti hakukentästä, ja tulokset tulevat hetkessä. Eri osapuolien mätsäämisessä käytetään edistyneitä algoritmeja. Viestintä osapuolien kesken on helppoa ja yksinkertaista, ja tarjousprosessi on suoraviivainen.

Tietokanta ja data

Tietokannassa on hyvin kattavasti Suomen taloyhtiöt ja rakennusalan yritykset. Kiinteistöalan yrityksiä on yhteensä noin 100.000 kappaletta sisältäen taloyhtiöt. Rakennusalan ja muita taloyhtiöille palveluja tuottavia yrityksiä on yhteensä noin 40.000 kappaletta.

Tietorakenteet ovat hyvin joustavia, ja tietoa pyritään rikastamaan jatkuvasti eri lähteistä. Tavoitteena on tarjota taloyhtiöille ja muille asiakkaille kattavasti luotettavia toimijoita, jotta taloyhtiöiden ja yritysten tiedot ovat kattavasti asiakkaan saatavilla. Tavoitteena on säästää aikaa ja rahaa.

Älykkäät hakutoiminnot

Data on indeksoitu tehokkaasti, ja sen vuoksi tietojen hakemisesta on tehty joustavaa. Hakuja pyritään kohdistamaan mahdollisimman tarkkaan, jotta asiakas saa toivotun lopputuloksen aikaiseksi. Hakuja kehitetään jatkuvasti, kun palvelu on julkaistu.

Tarjousprosessi

Kilpailutus ja tilausprosessi pidetään mahdollisimman yksinkertaisena. Asiakaspolusta on karsittu kaikki tarpeeton pois. Tarjouspyynnön voi lähettää useammalle itse valitsemalleen yritykselle yhdellä kerralla. Asiakas voi helposti seurata kilpailutuksen ja ryhmäytymisen etenemistä palvelussa.

Osapuolien viestintä

Eri osapuolien keskinäiseen viestimiseen panostetaan, ja tehdään se helpoksi. Yhteistyöalusta sisältää lähes ajantasaisen keskustelusovelluksen, jonka kautta voidaan keskustella esim. ryhmäytymisestä tai tarjouspyynnön sisällöstä.

Läpinäkyvyys

Palvelun tavoitteena on tehdä toimittajan valinnasta mahdollisimman läpinäkyvää tarjoamalla yrityksistä oleellinen tieto päätöksenteon tueksi.

Blogin kirjoittaja

 

Juhani Hodju on ProHabitorin (Prohod Consulting Oy) perustaja ja yrittäjä. Juhani on pitkän linjan ATK-ammattilainen, projektipäällikkö, kauppatieteiden maisteri ja EMBA Aallosta. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. innovatiiviset digitaaliset palvelut, mökkeily ja moottoripyörällä kruisailu.