ProHabitor on puolueeton ja riippumaton toimija, joka pyrkii auttamaan taloyhtiön edustajia tehostamaan kilpailutusprosessia ja samalla tekemään siitä täysin läpinäkyvän kaikille osapuolille. Taloyhtiön edustajia ovat taloyhtiön hallitus, isännöitsijä ja esim. remontin hankejohto, joilla on taloyhtiön valtuutus kilpailuttaa remontteja ja palveluita. Palveluun rekisteröityvät yritykset säästävät huomattavasti uusasiakashankintaa liittyvissä kuluissa. Kyseessä on ns. win-win-win tilanne, jossa kaikki osapuolet hyötyvät digitaalisesta yhteistyöalustasta.

Alustan tietokannassa on indeksoituna noin 40.000 yritystä, 75.000 taloyhtiötä ja 25.000 kiinteistöalan yritystä. Mikäli kannasta puuttuu rekisteröityvä yritys, lisätään se automaattisesti API-rajapintojen kautta tietokantaan.

ProHabitorin alustan rakentamisessa on käytetty edistynyttä teknologiaa, joka mahdollistaa erilaiset integraatiot eri osapuolien kesken API-rajapintojen kautta. Alustalle on mahdollista mm. tuoda tietoa joustavasti eri lähteistä. Myös alustan eri kerrokset (tietokanta, liiketoimintalogiikka ja liittymät (käyttö- ja muut liittymät) on loogisesti erotettu toisistaan ja kommunikointi tapahtuu API:en kautta.

ProHabitor hakee seuraavanlaisia kumppaneita:

Kiinteistöalan kumppanuudet

ProHabitor on kiinnostunut kiinteistöalan, korjausrakentamisen ja asumisen kumppanuuksista. Tavoitteena on löytää kumppaneita, joilla on synergiaa ProHabitorin tuottaman palvelun kanssa. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. ProHabitorille sopivat jakelukanavat.

Sijoittajat ja rahoittajat

Etsimme myös taloyhtiö-, isännöinti-, rakennus-ja kiinteistöalaa tuntevia sijoittajia rahoittamaan alustamme jatkokehittämistä ja laajentamista.

Kokeneita ammattilaisia

Etsimme palvelusta kiinnostuneita ammattilaisia, jotka hallitsevat yrittäjämäisen työskentelyn ja ymmärtävät, että hyöty kumppanille syntyy yrityksen kassavirrasta. Vahvistusta tarvitaan mm. myyntiin, datan ja alustan kehittämiseen. Haemme kokeneita tekijöitä, jotka osaavat tehdä tuloksia tiimissä ja samalla toimia itsenäisesti.

Blogin kirjoittaja

 

Juhani Hodju on ProHabitorin (Prohod Consulting Oy) perustaja ja yrittäjä. Juhani on pitkän linjan ATK-ammattilainen, projektipäällikkö, kauppatieteiden maisteri ja EMBA Aallosta. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. innovatiiviset digitaaliset palvelut, mökkeily ja moottoripyörällä kruisailu.