Pääsääntönä on, että hallitus valmistelee remontin asiat yhtiökokoukselle. Yhtiökokoukselta haetaan valtuutus remontin valmistelulle. Valmistelu saattaa yksinään olla huomattava kuluerä esim. putkiremonteissa.

Kun hallitus on saanut yhtiökokoukselta valtuutuksen remontin valmistelusta, hallitus kilpailuttaa ja käy urakkaneuvottelut urakoitsijoiden kanssa valtuutuksen mukaisesti. Kilpailutus voi sisältää hyvin monia vaiheita, mikäli remontti edellyttää esim. ulkopuolista hankejohtoa, suunnittelijoita ja erilaisia rakenne-/ materiaalitutkimuksia. Usein myös kilpailutus ulkoistetaan, joka saattaa lisätä remontin kustannuksia huomattavasti.

Yhtiökokous tekee varsinaiset päätökset remonteista, ja sen vuoksi osakkailla on päätösvalta.

Kuinka aktiivisesti osakkaat sitten käyttävät päätösvaltaa, ja ymmärtävätkö osakkaat oman vastuunsa päätöksistä? Varmasti tämä vaihtelee erittäin paljon taloyhtiöiden välillä. Varsinkin isoja remontteja päätettäessä on erittäin suotavaa, että mahdollisimman paljon osakkaita osallistuu yhtiökokoukseen. Peilaten omiin kokemuksiini, osa osakkaista on passiivisia, vaikka päätöksillä on suora vaikutus heidän talouteensa ja huoneiston arvoon. Tämä on joiltakin osin huolestuttavaa.

Yhtiökokous tekee ajoittain erittäin suuria päätöksiä, jotka näkyvät suoraan osakkaiden kukkarossa. Käytännössä yhtiökokous päättää hankkeen suunnittelun aloittamisesta, hankeohjelman ja toteutusvaiheen aloittamisesta ja siihen liittyvästä rahoituksesta.

Yhtiökokous päättää käytännössä myös urakoitsijan valinnasta samalla, kun se päättää toteutusohjelman hyväksymisestä ja remontin aloituksesta.

ProHabitor pyrkii taklaamaan kilpailutukseen liittyviä sudenkuoppia. Rekisteröidy palveluun ja kokeile 30 päivää veloituksetta: https://prohabitor.web.app/rekisteroidy

Blogin kirjoittaja

 

Juhani Hodju on ProHabitorin (Prohod Consulting Oy) perustaja ja yrittäjä. Juhani on pitkän linjan ATK-ammattilainen, projektipäällikkö, kauppatieteiden maisteri ja EMBA Aallosta. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. innovatiiviset digitaaliset palvelut, mökkeily ja moottoripyörällä kruisailu.