Kaikki on hyvin, kun isännöinnin palveluiden hinnoittelu on selkeää ja hintojen muutokset käsitellään hyvän hallintotavan mukaisessa järjestyksessä. Suhteeseen saattaa tulla särö isännöinnin hinnankorotuksen yhteydessä.

Isännöitsijän täytyy tuoda hinnankorotukset hyvissä ajoin hallituksen käsiteltäväksi, jotta hallitukselta saadaan hyväksyntä hinnankorotuksille. Lisäksi isännöitsijällä pitää olla hyvä peruste hintojen korotuksille. Perusteeksi ei yleensä riitä, että hintoja ei ole korotettu jonkun tietyn aikajakson aikana. Mm. tällä hetkellä inflaatio on erittäin matala ja joinakin kuukausina miinusmerkkinen. Sama kehitys on jatkunut jo vuosia.

” Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisenä inflaation mittarina.

Suomen inflaatiomittarien vuosimuutokset vuonna 2020:
Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos: 0,2%
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: 0,2%
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin: -0,1%”

Lähde: Tilastokeskus

Isännöitsijän täytyy tehdä riittävä selvitys hintojen muutoksesta hallitukselle, ja esittää selkeästi mikä vaikutus hinnanmuutoksilla on taloyhtiön vuosittaisiin kustannuksiin. Sama koskee myös osakkailta suoraan veloitettavia kustannuksia, kuten isännöitsijätodistukset. Nämä hinnat määritellään yleensä erillisessä palveluhinnastossa.

Taloyhtiön hallituksella on vastuullaan mm. seurata ja valvoa taloutta. Hintojen korotus liittyy nimenomaan talouden valvontaan. Toisaalta hallitus vastaa siitä, että osakkaille jaetaan riittävä tieto mm. näistä asioista. Myös taloyhtiön johtaminen on viime kädessä hallituksen harteilla. Normaalisti hallitus delegoi suht’ suuren osan johtamisesta isännöitsijälle, ja senkin vuoksi hallituksen ja isännöitsijän luottamussuhde on tärkeä koko taloyhtiön kannalta, eikä sitä kannata rikkoa hyvän hallintotavan vastaisilla hinnankorotuksilla. Toki joissain tapauksissa suuretkin korotukset saattavat olla paikallaan, jos korotuksille on hyvät perusteet ja hallitus ja viime kädessä osakkaat ne hyväksyvät.

Miksi hyvä hallintotapa on tärkeä?

Miksi näin pitäisi menetellä? Näin estetään taloyhtiön ja isännöitsijän suhteessa tarpeettomat epäselvyydet ja erimielisyydet. Tämä on hyvä menettely kummallekin osapuolelle, koska taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän välillä täytyy olla täysi luottamus. Taloyhtiön hallitus viime kädessä valitsee isännöitsijän, eikä isännöitsijällä pitäisi olla syytä rikkoa luottamussuhdetta huonolla viestinnällä tai huonosti harkituilla hinnankorotuksilla. Taloyhtiön näkökulmasta avoin hinnoittelu helpottaa isännöitsijöiden kustannusten vertailua.

Hinnankorotukset täytyy myös aina viestiä selkeästi osakkaille, koske he viime kädessä maksavat kustannukset.

ProHabitorin avulla voi tehostaa palveluntarjoajien kilpailutusta ja säästää taloyhtiön ja isännöitsijän kustannuksia.

Kirjoittaja toimii taloyhtiön hallituksen jäsenenä ja seuraa asioita taloyhtiön silmälasien kautta.

Blogin kirjoittaja

 

Juhani Hodju on ProHabitorin (Prohod Consulting Oy) perustaja ja yrittäjä. Juhani on pitkän linjan ATK-ammattilainen, projektipäällikkö, kauppatieteiden maisteri ja EMBA Aallosta. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. innovatiiviset digitaaliset palvelut, mökkeily ja moottoripyörällä kruisailu.